• FelsefeSinifi.Com
    • "Felsefe merakla başlar" Platon
    • Felsefe yapmak mı lazımdır diyorsunuz, o halde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyorsunuz, bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır. (Aristoteles)
Üyelik Girişi
E-Haber
Site Haritası
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 30° 14°

c) Varlığı Madde Olarak Kabul Edenler

Varlığın madde olduğunu ileri süren yaklaşıma materyalizm denir. Materyalizm, Maddecilik veya özdekçilik olarak da bilinir. Bu görüşe göre var olan veya gerçek olan sadece maddedir. Madde evrenin asli veya temel kurucu unsurudur. Maddelerin düşünceden bağımsız olarak var olduğunu ve her şeyin maddeden türediğini savunurlar. Materyalizm, mekanik materyalizm ve diyalektik materyalizm olmak üzere ikiye ayrılır.

Mekanik materyalizm, her nesneyi kendi başına ve değişmez özellikleri olan varlık olarak kabul eder. Tüm evren bu değişmez parçalardan oluşmuş bir makine gibidir. Diyalektik materyalizm ise nesneleri karşılıklı ilişki ve çelişki içinde ele alır.

Diyalektik materyalizme göre hiçbir şey sabit ve durağan değildir. Her şey oluşur, değişir ve yok olur. Bu devinim, karşıtlıklar ve çelişkiden kaynaklanır.   Varlığın madde olduğunu ileri süren düşünürlerin en önemlileri; Demokritos, T.Hobbes, La Mettrie ve K.Marx'dır.

Demokritos (MÖ 460-370):Varlık, maddi olan küçük parçalardan oluşmuştur. Bu küçük parçalar "otome" (Atom)lardır. Atomlar birbirinden farksız, sonsuz ve sınırsız sayıdadır. Hiçbir atom kendinden daha küçük parçaya bölünemez. Atomlar birbirleriyle birleşip ayrılarak, nesneleri ve canlıları oluştururlar. Ona göre evrende olup biten her şey mekanik hareket yasalarına göre gerçekleşir. Yani dışarıdan bir güç evrene müdahale etmez.

Thomas Hobbes (Tomas Hobs, 1588-1679)'a göre varlık cisimlerden oluşmuştur. Cisimler maddenin şekil almış biçimleridir. Cisimlerin dünyası, mekanik hareket yasalarına göre yönetilen bir bütündür. İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar bu bütünün bir parçasıdır. Ona göre, Ruh, melek ve tanrı diye bir şey yoktur. Bunlar tamamen hayallerimizin ürünüdür. Evrende sadece maddenin cisimleşmiş görüntüleri vardır. Hobbes (Hobs) cisimleri üçe ayırır:

a) Doğal Cisimler, doğadaki tek tek nesnelerdir.

b)   Yapay (Suni) cisimler, doğadaki nesnelere dayanılarak oluşturulan nesnelerdir.

c) Toplumsal cisimler, sözleşme, devlet, hukuk vb. nesneler. Felsefe, bu üç cismin tümünü konu almalıdır.

La Mettrie (La Metri, 1709-1715)de "varlık" maddedir görüşünü benimsemiştir. Ona göre insan doğaüstü bir yaratan tarafından yaratılmamıştır. İnsan en ilkel organizmadan çıkarak evrimsel olarak en gelişmiş organizmaya dönüşmüştür.

İnsanın ruhunun olmadığını ileri sürer. İnsan ruhsuz bir makinedir ve mekanik yasalara göre hareket etmektedir. Ancak insan hayvanlara oranla daha gelişmiş bir ve karmaşık bir makinedir. Ruhsal hayattaki tüm oluşumlar organik hayatın ürünüdür. Ruh, beyin tarafından yönetilen bedenin bir öğesidir.

Karl Marx(1818-1883), Feuerbach’ın materyalist felsefesinden ve Hegel’in idealist felsefesinden etkilenmiştir. Materyalizm ve diyalektiği birleştirerek “ diyalektik materyalizm denilen kuramını oluşturmuştur. Buna göre gerçekten var olan maddedir. Madde çatışma ve çelişkiden geçerek varlığı meydana getirir. İlk varlık maddedir. Düşünce ise maddi bir yapıya sahip olan beynin bir fonksiyonudur. Biyolojik olaylar maddenin ürünüdür.

Değişme sadece mekanik değildir. Değişme birtakım diyalektik yasalara göre gerçekleşir. Madde, diyalektik yasalara dayanarak ortaya çıkar ve hareket halindedir. Marksa göre, maddenin değişimi düşünceyi değiştirir.

Marx’a göre aklın, doğanın ve tarihin, tez, antitez ve sentez adımlarından oluşan bir mücadeleden doğduğunu söyler. Marx’ın temel düşüncesi doğa, akıl ve tarihteki güçler birbirlerini ortadan kaldırmak isterken üst bir sentezde birleşir.

Karl Marx (Marks)'a göre "madde" bilincin dışında ve ondan bağımsız ola­rak vardır. Maddenin özü ise harekettir. Ona göre insan beyni doğanın ürünü düşünme de maddi olan beyinin fonksiyonudur.Günün Sözü

Öfkeli bakan değil, akıllı bakan korkunç ve tehlikeli görünür: Kuşkusuz insan beyni aslanın pençesinden daha korkunç bir silahtır. (Arthur SCHOPENHAUER)

Nerede canlı bulduysam, orada güç iradesi buldum; hizmet edenlerin iradesinde bile efendi olma iradesi buldum. (NIETZSCHE)

Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir. (NIETZSCHE)

FelsefeSınıfı.Com'da Ara
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam129
Toplam Ziyaret1707822