• FelsefeSinifi.Com
    • "Felsefe merakla başlar" Platon
    • Felsefe yapmak mı lazımdır diyorsunuz, o halde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyorsunuz, bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır. (Aristoteles)

Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji dersleri

Üyelik Girişi
E-Haber
Site Haritası
Hava Durumu

Sanata Felsefi Bakış

Filozofların sanata ve güzele ilişkin düşünceleri:

Wittgenstein: Güzel tam olarak, mutlu kılan şeydir.

Kant: Bir sanat eseri, güzel bir şeyin takdimi değil, bir şeyin güzel takdimidir.

Alain: Bütün sanatlar ayna gibidir, insan orada kendinde bilmediği şeyleri ve tanır ve kabul eder.

Poussin: Sanatın amacı, zevk almaktadır.

Estetik nedir?

Aisthesis sözcüğünden türeyen estetik; duyum, duygu, algılama anlamına gelir. Bu kavramı sanat felsefesine kazandıran Baumgarten'dır. Estetik, güzel üzerinde düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. Sanat felsefesi ise felsefenin bir alt dalıdır. Sanat felsefesinin konusu, sanatla ilgili temel kavramlar, sanat akımları ve sorunlarıdır. Felsefecinin sanata yaklaşımı, sanatçının veya sanat tarihçisinden farklıdır. Felsefeci genel felsefi tutumunu, yani eleştirisel, çözümleyici, bütüncü, öznel, tutarlı ve sistemli yaklaşımını sanatsal etkinlikleri incelerken de gösterir. Sanat bireysel bir etkinlik olduğu kadar, toplumsal bir etkinliktir. Günümüzde ise estetik, güzelin ve güzel sanatların yapısı inceleyen bir felsefe disiplini olarak kabul edilmektedir.  Sanatı, sanat yaratmalarını ve sanatın özünü ve anlamını konu edinen felsefe dalı sanat felsefesidir. Yani sanat felsefesi sadece sanattaki güzellikle ilgilidir. Ancak sanatın kavramları ve problemleri aynı zamanda estetiğinde konusu olduğundan estetik daha kapsamlıdır.

Dikkat Önemli!

Estetiğin görevi, bulanık ve karmaşık olan duyusal bilginin mükemmelliğini araştırmaktır. Duyusal bilginin mükemmelliği güzellik adını alır. Buna göre, estetiğin konusu güzelliktir. 

Estetiğin konusu içine yalnız güzellik ve estetik değerler girmez, sanat da girer. Çünkü sanatın amacı da sanat eserlerinde güzelliği ya da estetik değerleri ortaya koymaktır.

Sanat ve Zanaat aynı mı?

Günlük hayatımızda çoğu zaman farkında olmadan farklı anlamlarda zanaat ve sanat kavramını kullanmakatayız. Örneğin 'adamın iyi bir zanaatı yada sanatı var' denilebiliyor. Oysa ki sanat ve zanaat farklı sözcüklerdir. Bir boya ustası olmak ile  ressam olmak arasında fark bulunmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için belli bir eğitim ve tecrübe ile ustalık gerektiren işlere zanaat denir. Zanatta yarar amacı güdülmektedir. sanatta ise çıkar gözeltilmez. Sanatı farklı kılan bir diğer  özgün ve tek olmasıdır. Osman Hamdi'nin bir tane "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosu vardır. Ancak Bir marangozun yapmış olduğu birbirine benzeyen yüzlerce beşik yapılabilir.

  

 Sanata Felsefi Bakış Sanata Kuramsal Yaklaşım I Güzelliğin Felsefesi Sanat Eserinin Nitelikleri I Sanat, Sanatçı ve Toplum İlişkisiEvrensel Güzel Var mı?

Günün Sözü

Öfkeli bakan değil, akıllı bakan korkunç ve tehlikeli görünür: Kuşkusuz insan beyni aslanın pençesinden daha korkunç bir silahtır. (Arthur SCHOPENHAUER)

Nerede canlı bulduysam, orada güç iradesi buldum; hizmet edenlerin iradesinde bile efendi olma iradesi buldum. (NIETZSCHE)

Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir. (NIETZSCHE)

FelsefeSınıfı.Com'da Ara
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam66
Toplam Ziyaret1924550