• FelsefeSinifi.Com
    • "Felsefe merakla başlar" Platon
    • Felsefe yapmak mı lazımdır diyorsunuz, o halde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyorsunuz, bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır. (Aristoteles)
Üyelik Girişi
E-Haber
Site Haritası
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 5°

Varlık Üzerine Felsefi Sorular

Varlığın var olup olmadığı ontolojinin temel problemlerinden biridir. İlkçağdan günümüze bu probleme ilişkin farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ancak farklı görüşlere rağmen filozofların üzerinde düşündükleri temel soru “Bir şey gerçekten var mıdır? (varlık var mı?)” sorusudur. Buna ilişkin “Bir şey gerçekten yoktur (varlık yoktur)” ve  “Bir şey gerçekten vardır. (varlık vardır.)” şeklinde iki farklı temel cevap verilmiştir.

“Bir şey gerçekten yoktur (varlık yoktur)” düşüncesini savunan nihilizm ile Taoculuk görüşüdür.

a)    Nihilizm, hiççilik anlamına gelir. Hiçbir değer, ilke ve kural tanımayan bir görüştür. Nihilizm, "Varlık var mıdır?" sorusuna "yoktur" diye cevap verir. Nihilizm hem bilgi felsefesiyle, hem değer felsefesiyle hem de varlık felsefesiyle ilgili bir öğretidir. Nihilizm öğretisi, bilgi felsefesinde her tür bilginin bir aldanma olduğunu, bilginin olmadığını; ahlak felsefesinde insan eylemlerini belirleyen değerlerin olmadığını; varlık felsefesinde hiçbir şeyin var olmadığını savunur. Nihilizm’e göre hiçbir şey yoktur.

Felsefe tarihinde nihilizm denilince ilk akla gelen ve bu akımla ismi özdeşleşen Alman filozof Nietzsche’dir. Toplumsal norm ve değerleri reddetmektedir. Evrende nesnel bir düzen olmadığını, bunun bir yanılsama-aldanma olduğunu iddia etmektedir. Nietzsche, insanların çaba ve mücadelesinin boşuna olduğunu söyler. İnsanın tanrı tarafından yaratılmış özel bir varlık olduğu fikri masaldan başka bir şey değildir.

Taoizm: Taoculuk, Çin düşünürü Lao-Tse (M.Ö.570–485) tarafından kurulmuştur. Taoculuk, gerçekliğin tüm çeşitliliğine rağmen var olan bir “Tao” olduğunu ve bunun görüntüsünün, maddesinin, biçiminin ve adının olmadığını savunur. Yani Tao, açıklanamayan, adlandırılamayan ve tanımlanamayandır. Aldatıcı dünya varlıktan yoksundur. Ona göre tek gerçek Tao’dur. Tao aynı zamanda evrenin düzenidir. Tao, ebedi ve ezelidir. Kişi Tao ya göre hareket ettiği zaman Tao, söz konusu varlığın karakteri ve yada erdemi olur. Taoizme göre Taoya aykırı hareket etmemek gerekir. İnsan kendi kendisini tanıyınca Tao ve evren ruhu ile birleşir. Görünüşlerdeki bütün çelişkiler Tao’da ortadan kalkar. Gözlem ve düşünce ile Tao bilinemez. Bu birleşme mistik bir tecrübe ile olabilir. Tao ile birleşen insan aldatıcı dünyadan uzaklaşarak ölümsüzlüğe ulaşır.

“Bir şey gerçekten vardır. (varlık vardır.)” düşüncesini savunan realizm (gerçekçilik) akımıdır.

b)    Realizm, gerçekçiliktir. Varlık ya da nesnelerin gerçekten var olduğunu ileri süren öğretidir. Bu öğretiye göre varlık ya da nesnelerin bizden bağımsız ve nesnel olarak vardır. Realizme göre bilinçten bağımsız bir gerçekliğin varlığı kabul edilir.

Realist filozoflar, varlık problemini çok farklı biçimlerde ele almışlardır. Bu nedenle farklı öğretiler ortaya çıkmıştır. Ancak realistler şu soruları cevaplamak durumundadır: “Varlık varsa ne türdendir?”, varlık tek ya da çok mudur? Vb. örneğin, Platon’a göre “varlık ideadır”, Marx’a göre madde, Heraklitos’a göre oluş, Descartes’e göre hem madde hem de ideadır.

 “Bir şey gerçekten var mıdır? (varlık var mı?)” 

↓                                         ↓

                                    Vardır:                                             Yoktur:

                                                                               

Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1.     Varlık yoktur, diyen görüşe………………………………… denir.

2.     İnsanın Tanrı tarafından yaratılmasını masal olarak nitelendiren filozof ………………………

3.     ……………………………. Göre aldatıcı dünya varlıktan yuksundur.

4.     Belli bir kategoriye giren varlık ya da nesnelerin zihinden bağımsız olduklarını kabul eden görüş  …………

5.     Nihilizm:…………………………………………………………..

6.     Realizm:………………………………………………………….

7.     Taoizm:………………………………………………………Günün Sözü

Öfkeli bakan değil, akıllı bakan korkunç ve tehlikeli görünür: Kuşkusuz insan beyni aslanın pençesinden daha korkunç bir silahtır. (Arthur SCHOPENHAUER)

Nerede canlı bulduysam, orada güç iradesi buldum; hizmet edenlerin iradesinde bile efendi olma iradesi buldum. (NIETZSCHE)

Hep öğrenci kalan insan, öğretmenine borcunu kötü ödüyor demektir. (NIETZSCHE)

FelsefeSınıfı.Com'da Ara
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret1841511