Dünya nimetlerine önem vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen,
bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karsılaşır.
İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa:
“Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem!” der.
Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin su karşılığı verir:

“Ben çekilirim!”